Design (Basic & Detail)

Samen met u stelt Tanc een programma van eisen op om een passend ontwerp voor uw locatie te creëren. Dit vereist nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen in samenspraak met lokale wet- en regelgeving.  Tanc maakt zeer nauwkeurige begrotingen en realiseert zo samen met u een optimaal locatie gebonden ontwerp tegen gunstige projectkosten.

 

Engineering

Tanc vervaardigt alle benodigde documenten en tekeningen ter voorbereiding op de aanbesteding en projectrealisatie. Juist in deze fase is een nauwkeurige projectvoorbereiding in diverse disciplines van groot belang, zodat een “apple to apple” vergelijking gemaakt wordt tussen de diverse inschrijvers in de aanbestedingsfase. Zo is een “first time right” projectrealisatie gewaarborgd.

 

Tendering

Samen met de opdrachtgever én na het opstellen van alle benodigde engineeringsdocumenten, worden de aanbestedingen voor equipment en bouwcontracten uitgevoerd. Tanc heeft uitgebreide ervaring in het opstellen van (inter) nationale contracten, waardoor u uw contracten met bouwbedrijven kunt finaliseren, uiteraard in nauwe samenwerking en geheel naar uw behoeften en wensen.

Ook organiseren wij, voor en met u, site-visits, nota van inlichtingen en clarification meetings. Met het evalueren van offertes en aansluitende aanbeveling(en) zorgen we samen voor een goede start van het project.

 

Project-, Constructie Management & Supervisie

Tanc begeleidt en bewaakt nauwgezet veiligheid, tijd, budget en techniek tijdens de gehele bouwfase van het project. Hierdoor bent u verzekerd van een complete oplevering van uw project. Technisch hoogstaand en binnen de gemaakte afspraken.

 

Inmeten en scannen op locatie (GPS & 3D)

Sinds 2015 heeft Tanc een volledig uitgeruste in-house inmeetploeg, professioneel uitgerust met meetapparatuur, om de volgende metingen te verrichten:

 • GPS Inmetingen op RD coördinaten;
 • 3D laserscannen;
 • Kadastraal en Topografische punten bepalen;
 • Scheefstandmetingen;
 • Uitzetten van nieuwbouwobjecten;
 • Hoogtemetingen.

Hiermee kan Tanc zowel bestaande brown field als nieuwe green field locaties volledig inmeten.

 

Energiemonitoring

Een belangrijke stap om energie te besparen is het monitoren van uw huidige energieverbruik. Na een zorgvuldige inventarisatie en een zorgvuldige site-visit presenteert Tanc een duidelijk beeld van uw huidige energieverbruik. Hierop volgend kan Tanc u een advies voor een mogelijke energiebesparing uitbrengen.

 

 

Warmteberekening

De expertise en ondersteunende software om diverse warmteberekeningen uit te voeren voor u als opdrachtgever, is bij Tanc in goede handen. Variërend van opwarmtijd tot aan isolatie type/dikte zorgen deze berekeningen voor een passend ontwerp, met als uitgangspunt een optimaal energiebeheer.

 

Due Dilligence

Tanc is de juiste partner voor uw technische Due Dilligence studie (aankooponderzoeken) met betrekking tot petrochemische installaties zoals tankterminals en productiefaciliteiten. Tanc rapporteert een duidelijk en overzichtelijk beeld van de technische integriteit van de betreffende (productie)site. Dit doen we op basis van onze jarenlange (inter)nationale expertise.

 

Overheid

Ten aanzien van het beheer van uw huidige vergunningen, is Tanc ook de juiste partner. Uw vergunningen zijn immers uw “license to operate” en verdiend derhalve snelle en kundige opvolging bij op- en aanmerkingen van bevoegd gezag of bij eventuele wijzigingen aan uw installatie.

Daarnaast kan Tanc voor u de coördinatie en het beheren van het volledige eisenpakket, voortvloeiend uit het activiteitenbesluit, voor haar rekening nemen.

Hierbij moet u denken aan periodieke controles van:

 • Kathodische bescherming
 • Water bezinksel
 • Grondwater peilbuizen
 • Vloeistofdichte voorzieningen
 • Reinigen en inspectie obas en slibvanger
 • Blustoestellen
 • Tankkeuring 10, 15 of 20 jaar

Naar wens kan ook het overige preventief of correctief onderhoud in diverse disciplines op uw locatie door Tanc worden gecoördineerd, zodat u zich optimaal kunt focussen op uw “core business”.

Vakgebieden

 • Werktuigbouwkunde – mechanical
 • Bouwkunde
 • Civiel & Maritiem
 • Elektriciteit & Instrumentatie
 • Automatisering
 • Brandblussystemen
Scroll naar boven
Scroll naar top