Onderhoud en Advisering Tanc begeleidt en zorgt voor een efficiënte voorbereiding en uitvoering van al uw te plannen renovaties, upgrade en gepland onderhoud. Zowel preventief als correctief onderhoud. Veiligheidsstudies en periodieke inspecties (R.B.I.) worden door Tanc efficiënt uitgevoerd al of niet door inroep van specialisten. Projecten / Tankterminals van design tot en met realisatie