Engineeringfase Vervaardiging van alle benodigde documenten en tekeningen als voorbereiding op de noodzakelijke vergunningsaanvragen, op de aanbesteding en projectrealisatie. Met name in deze fase is een nauwkeurige projectvoorbereiding in diverse disciplines zoals bouw, werktuigbouw en elektra etc. van groot belang voor een efficiente aanbestedingsfase, zodat hiermee een first time right op basis van een fixed price gewaarborgd is. Projecten / Tankterminals van design tot en met realisatie