Project Management / Consultancy Haalbaarheidsstudie (globaal ontwerp en kostenbegroting) Design Engineering (feed, basic, detail, cost) Uitvoeringsbegroting Project execution plans Construction management Directievoering Advisering op het gebied van onderhoud Advisering / uitvoering van facilitair management   Vakgebieden  Vergunningen en regelgevingen (Wet milieubeheer, bouwvergunningen en BRZO) Werktuigbouw Elektrotechniek Instrumentatie Bouwkunde Civiel Constructie (beton, staal en hout) Milieutechniek Veiligheid Relaties  Petrochemie Oliemaatschappijen, handelaren en particulieren Bouw- en aannemingsbedrijven Project ontwikkelaars Investerings- maatschappijen Overheden   Markten  Olie en gas o Tankterminals o Tankstations o Raffinaderijen Petrochemie Chemie Bouw o Utiliteit o Industrie Overig o Voedsel o Verf o Metaal o Milieu    Tanc biedt haar relaties project management, consultancy en engineerings ondersteuning op een groot aantal gebieden.