Projecten / Benzinestations van design tot en met realisatie Uitvoeringsfase en nazorg Tanc kan voor de opdrachtgever het totale turn- key project begeleiden, ook alleen bouwbegeleiding is mogelijk al naar gelang de wensen van de klant. Het doel is het (ver-)bouwen van uw locatie. Nauwlettend kijkend naar alle veiligheidseisen en minimaliseren van de risico’s in een zo kort mogelijke realistische doorlooptijd waarbij meerwerk tot een minimum wordt beperkt. Dit resulteert in een complete oplevering. Verdere nazorg zoals het bijwerken van equipementregisters, verzorgen van as-built tekeningen of het stationsboek is ook bij Tanc in vertrouwde handen.