Projecten / Benzinestations van design tot en met realisatie Facility management Tanc is ook de juiste partner inzake het beheer van uw liggend vergunningpakket. Dit pakket is immers uw ‘License to operate’ en verdiend derhalve snelle en kundige opvolging bij op- en aanmerkingen van bevoegd gezag. Daarnaast kan Tanc voor u de coördinatie en het beheren van het volledige eisenpakket voortvloeiend uit het activiteitenbesluit voor haar rekening nemen. Hierbij moet u denken aan periodieke controles van: Kathodische bescherming Water bezinksel Grondwater peilbuizen Vloeistofdichte voorzieningen Reinigen en inspectie obas en slibvanger IJken brandstofpompen Blustoestellen Tankkeuring 10, 15 of 20 jaar. Desgewenst kan ook het overige preventief of correctief onderhoud in diverse disciplines van uw locatie door Tanc worden gecoördineerd. Zodat u zich kunt focussen op uw ‘core business’ en de down-time van uw locatie kan worden geminimaliseerd.