Projecten / Benzinestations van design tot en met realisatie Engineeringfase Het vervaardigen van alle benodigde documenten en tekeningen als voorbereiding op de aanbesteding en projectrealisatie kan Tanc voor u uitvoeren. Juist in deze fase is een nauwkeurige projectvoorbereiding in diverse disciplines zoals bouw, werktuigbouw, staalconstructie en elektra van groot belang zodat een ‘apple to apple’ vergelijking kan worden gemaakt tussen de diverse inschrijvers in de aanbestedingsfase en een ‘first time right’ projectrealisatie op basis van een fixed price gewaarborgd is.