Projecten / Benzinestations van design tot en met realisatie Design Tanc is uw partner om aan de hand van een in overleg samen te stellen programma van eisen een mogelijk ontwerp te realiseren voor uw benzinestation. Randvoorwaarden hierbij zijn een nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen in samenspraak met locale eisen van welstand waarbij een optimaal locatie specifiek ontwerp wordt gerealiseerd tegen zo laag mogelijk uiteindelijke projectkosten. Daarnaast kan u van Tanc ook een begroting verwachten op basis van genoemd ontwerp met een grote mate van nauwkeurigheid.